Cesty

Obtížnost cest

Obtížnost cest je značena písmeny od A do F, kdy A představuje nejlehčí cestu a F označuje nejnáročnější cesty, které jsou vhodné pouze pro zkušené horolezce. Jedná se především o jednosměrné cesty, sestup je pak přes vyznačené okolní turistické stezky.

1 Základní výstupovou cestou je „Cesta do nebíčka“. Tato cesta patří k jedním z lehčích cest, je značená jako C/3+, což znamená že by jí měl zvládnout i začátečník.  Délka této cesty činí 150 metrů a na její zdolání budete potřebovat přibližně 30 minut, k jejímu sestupu po turistické cestě počítejte s 10 minutami.
Z této „Cesty do nebíčka“ se můžete vydat na několik tras: „Tichá tolerance“, která spadá do obtížnosti C, lehčí variantou je cesta „Vzpomínka“, která má obtížnost B/2+ nebo „Spolčení hlupců“ (C).


2Tichá tolerance“ (C) je ferratová klasika, a tak je vhodná i pro úplné začátečníky. Jde o 150metrovou cestu, jejíž časová náročnost lezení se pohybuje okolo 30 minut.  I zde máte na výběr několik kombinací, jak cestu dokončit – „Cesta do nebíčka“ nebo „Frona“. Zpestřit si cestu můžete trasou „Karlův most“, který spojuje cestu „Tichá tolerance“ s „Fronou“.


3Spolčení hlupců“ je další cestou s náročností C, i tato trasa měří 150 metrů, a tudíž je k lezení potřeba přibližně 30 minut.


4 Další cesta, která spadá do náročnosti B/2+ je „Vzpomínka“, tato trasa je dlouhá 150 metrů a doba lezení i sestupu je stejná jako u Haldového poutníka.  I na této cestě máte možnost se rozhodnout o způsobu zakončení a to buď „Cestou do nebíčka“ nebo cestou Frona.


5 Druhou nejlehčí cestou je „Hladový poutník“ (B/2+) z této trasy je možné se napojit na náročné cesty „Stříbrná vůle“ (D/3) nebo „Pošetilost mocných“ (D/4). Pokud Vás tyto náročnější trasy nelákají, tak je možné se napojit na Fronu (D), Cestu do nebíčka (C/3+), nebo Tichou toleranci (C).  Délka Hladového poutníka je také 150 metrů a časová náročnost lezení je 29 minut a sestupu 9 minut.


6Stříbrná vůle“ spadá do kategorie D/3, patří tedy k nejobtížnějším cestám na Pastýřské stěně. Je dlouhá 150 metrů a je tvořena komínem, který zabírá velkou část cesty. Její časová náročnost se nijak neliší od ostatních cest. Abyste však mohli absolvovat tuto cestu, tak nejprve musíte vylézt po cestě „Hladový poutník“.


7Pošetilost mocných“ je netěžší ferratou Pastýřské stěny. Je vhodná pro fyzicky zdatné osoby, neboť se zde nachází převis, kdy je potřeba mít sílu v rukách.


8Pastýř“ je další cesta náročnosti skupiny D. Měří 150 metrů a ke zdolání je nutné mít alespoň 30 minut. Dokončit výstup můžete pomocí cest „Cesta do nebíčka“, „Frona“ ze které se pomocí „Karlova mostu“ můžete napojit na „Tichou toleranci“ .


9 Cesta „Frona“ také spadá do obtížnosti D a měří 150 metrů. Pokud si zvolíte tuto cestu, tak nejprve budete muset zdolat jednu z 6 cest, které k této ferratě vedou. Na výběr máte z cest, které jsou popsané výše: „Cesta do nebíčka“, „Tichá tolerance“, „Spolčení hlupců“, „Vzpomínka“, „Hladový poutník“ nebo pastýř Pastýř.


10Karlův most“ je ocelový most který spojuje cestu „Frona“ s „Cestou do nebíčka“. Je dlouhý 12 metrů a lze ho zařadit do obtížnosti skupiny B.


11Dráteník“ D/2+ je poslední cestou skupiny D. Pomocí této cesty se můžete dostat na vrchol Pastýřské stěny nebo si cestu prodloužit využítím cesty „Vzdušný balet“.


12 Nejlehčí cesta na Pastýřské cestě je trasa s názvem „Vzdušný balet“ (A/B), jedná se však pouze o spojující cestu na vrcholu stěny. Zvládne jí tedy každý, ale je nejprve nutné dostat se k vrcholu. Tato cesta je dlouhá 150 metrů a doba lezení je přibližně 29 minut, k sestupu pak stačí pouhých 9 minut.


13Memento HTW“ s délkou 170 metrů patří k nejdelší cestě na Pastýřské stěně, je zařazena do obtížnosti skupiny C a časová náročnost se pohybuje, stejně jako u ostatních cest, okolo půl hodiny. Z celkové délky 170 metrů jsou 3 metry této cesty obtížnější (jedná se o mírný převis, který lze zařadit do obtížnosti typu D).


14 Poslední cestou obtížnosti C je „Rock empire“. Co se týče délky a časové náročnosti této cesty, tak je stejná, jako u předchozí cesty „Memento HTW“.  Jedná se o náročnou cestu, kterou lze doporučit jen zkušeným horolezcům. Z této cesty je možné se napojit na „Memento HTW“ a abyste vylezli na vrchol, tak se musíte napojit na „Vzdušný balet“, což je nejlehčí cesta Pastýřské stěny.

Plán cest